"Фактор 2010" ООД - Варна | акредитиран орган за контрол

Фактор 2010 ООД - акредитиран орган за контрол, Варна

Орган за контрол от вида С при "Фактор 2010" ООД е създаден през 2010 г.

Акредитиран съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17020:2005 от ИА БСА с регистрационен номер 82 ОКС/25.10.2011 г.

За да отговори на потребностите на своите клиенти ОКС осигурява комплексност на предлаганите услуги – електро-параметри, фактори на работна среда и вентилационни инсталации.

В Орган за контрол от вид "С" при "Фактор 2010" ООД работят специалисти, притежаващи високо ниво квалификация и професионален опит, необходими за извършването на контрола и оценка на съответствието спрямо действащите нормативни уредби.

За поддържане на добра квалификация и актуалност на знанията персоналът на ОКС участва в обучения, проведени от водещи специалисти в областта.

Фирмата разполага с модерна апаратура, калибрирана съгласно изискванията на БДС EN ISO/IEC 17025:2005.

Водещи за нас са:
  • Високо ниво на обслужване;
  • Конкурентни цени;
  • Бързина и качество при извършване на контрола.